• Odbierz prezent
PLI: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2021-03-31 18:32)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku zawarł umowę z cc group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa przewiduje współpracę w zakresie pełnienia roli Autoryzowanego Doradcy w odniesieniu do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect oraz doradztwa finansowego w odniesieniu do przygotowań do planowej emisji akcji.

Zawarcie powyższej umowy związane jest z planowaną emisją akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na rynek NewConnect.

Akcje, które będą przedmiotem oferty publicznej oraz mają być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect stanowić będą łącznie do 7,3% kapitału zakładowego Emitenta i do 4,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 18:32:42Karol ŻbikowskiPrezes Zarządu
2021-03-31 18:32:42Artur MałekCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk