• Odbierz prezent
PLI: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-03-12 19:02)
fot. freepik.com
Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu znajdującym się pod adresem: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, budynek D („Studio Pół na Pół”).
Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-12 19:02:21Karol ŻbikowskiPrezes Zarządu
2021-03-12 19:02:21Artur MałekCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk