• Odbierz prezent
PLG: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych (2023-09-28 23:40)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2023 informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2021 oraz 2022.

Dotychczasowy termin publikacji raportów rocznych za rok 2021 oraz 2022 r przypadający na dzień 30 września 2023 roku ulega przesunięciu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Powyższa zmiana terminu w zakresie publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2021 oraz 2022, podyktowana jest trwającymi nadal pracami biegłego rewidenta i koniecznością wnikliwej analizy powyższych sprawozdań. W trakcie badania, okazało się, iż nakład niezbędnych czynności do wykonania jak i zasobów osobowych jest większy, niż pierwotnie zakładano, stąd konieczność przesunięcia terminu publikacji.

Dotychczasowa treść raportu:
Raporty okresowe Spółki zostaną przekazane w następujących terminach:

• raport roczny za 2021 rok - w dniu 30.09.2023 roku,
• raport roczny za 2022 rok - w dniu 30.09.2023 roku,
• raport za IV kwartał 2022 roku - w dniu 31.05.2023 roku,
• raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 15.05.2023 roku,
• raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 14.08.2023 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 14.11.2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Nowa treść raportu:

Raporty okresowe Spółki zostaną przekazane w następujących terminach:

• raport roczny za 2021 rok - w dniu 31.12.2023 roku,
• raport roczny za 2022 rok - w dniu 31.12.2023 roku,
• raport za IV kwartał 2022 roku - w dniu 31.05.2023 roku,
• raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 15.05.2023 roku,
• raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 14.08.2023 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 14.11.2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-09-28 23:40:08Sebastian AlbinPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk