• Odbierz prezent
PLG: Zmiana siedziby i adresu Emitenta (2021-03-08 20:31)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”. „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3 /2021 (Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta) informuje, iż w związku z rejestracją zmian Statutu Spółki doszło do zmiany siedziby Spółki z Łodzi na Warszawę.

W związku ze zmianą siedziby, zmienił się również adres Spółki na następujący:
ul. Zajęcza nr 4
00-351 Warszawa

Tekst jednolity Statutu Spółki został załączony do raportu bieżącego EBI nr 3 /2021 (Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta).


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 20:31:14Sebastian AlbinPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk