• Odbierz prezent
PLG: Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta (2021-03-08 20:25)
fot. freepik.com
Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 4 marca 2021 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 13 listopada 2020 r. uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W związku z powyższym doszło do rejestracji następujących zmian w Statucie:
1) zmienione jednostki redakcyjne Statutu: §3 ust.1, §5, §12 ,§14 ,§15 ,§24 ,§25 ,§30,
2) dodane jednostki redakcyjne Statutu.: §6 ust.4, § 10 ust. 4, 5.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu wykaz zmian Statutu, objętych wpisem, o którym mowa wyżej oraz tekst jednolity Statutu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 20:25:21Sebastian AlbinPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk