• Odbierz prezent
PLAYWAY S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej PlayWay S.A. (2021-03-03 22:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 03 marca 2021 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2021 roku, informuje, że uprawniony akcjonariusz Spółki – ACRX Investments Limited zgłosił kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Bartosza Graś.

Życiorys zawodowy kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka informuje, iż wyżej wymieniony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki (zgoda kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego).
Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
01_B.Gras_CV.pdf1
02_B_Gras_zgoda_na_kandydowanie.pdf2
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76 lok 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.comhttp://www.playway.com
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk