• Odbierz prezent
PLAYWAY S.A.: Wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do tego wniosku (2021-05-17 19:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do tego wniosku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w której Zarząd zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 84 093 878,32 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) w ten sposób, aby:
1) kwotę 84 084 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 12,74 zł (słownie: dwanaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) dywidendy na jedną akcję,
2) kwotę 9 878,32 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. powyższy wniosek został przedstawiony Radzie Nadzorczej i pozytywnie przez nią zaopiniowany.

Zarząd Spółki przypomina jednocześnie, że ostateczną decyzję co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska 76 paw. 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk