• Odbierz prezent
Wyniki finansowe PlayWay
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki finansowe osiągnęła w I półroczu 2017 r. PlayWay S.A.

 PlayWay S.A opublikowała wyniki finansowe swojej grupy kapitałowej za I półrocze 2017 r.

Przychody Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. wyniosły w I półroczu 2017 r. ponad 11,8 mln zł i były większe niż w analogicznym okresie 2016 r., kiedy wyniosły ponad 8,1 mln zł.

Pomimo wyższych przychodów, zysk netto z działalności kontynuowanej wynosił w I półroczu 2017 r. ponad 2,6 mln zł i był nieznacznie niższy niż w I półroczu ubiegłego roku kiedy wyniósł niespełna 2,7 mln zł. Zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w I półroczu 2017 r. 0,47 zł, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 0,45 zł.

Wartość aktywów wyniosła niemal 58,9 mln zł na koniec czerwca 2017 r., podczas gdy na koniec grudnia 2016 r. wartość aktywów spółki wynosiła niespełna 52,8 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej były dodatnie w I półroczu 2017 r. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były natomiast ujemne. Efektem tych przepływów było zwiększenie stanu środków pieniężnych w I półroczu 2017 r. o niemal 1,8 mln zł.

 Kurs akcji PlayWay 26-09-2017

 

Kurs akcji PlayWay S.A. znajduje się od kilku dni w wyraźnym trendzie spadkowym, który przyspieszył po publikacji wyników finansowych.

PlayWay S.A. to notowana na GPW spółka, będąca producentem i wydawcą gier komputerowych oraz mobilnych.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk