• Odbierz prezent
PLAYWAY S.A.: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PlayWay S.A. (2021-03-30 15:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2021 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Bartosza Grasia i powierzyło mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Nowo powołany Przewodniczący Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Ponadto nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Życiorys zawodowy, zawierający opis posiadanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
PLW RB 10_2021 załącznik B.Gras_CV.pdfŻyciorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej PlayWay S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76 paw. 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Krzysztof Kostowski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk