• Odbierz prezent
PLAYWAY S.A.: Otrzymanie rezygnacji od Przewodniczącego Rady Nadzorczej PlayWay S.A. (2021-03-02 20:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Otrzymanie rezygnacji od Przewodniczącego Rady Nadzorczej PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 2 marca 2021 roku Pan Aleksy Uchański złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze skutkiem na koniec dnia 2 marca 2021 roku.

Powodem rezygnacji jest planowane powołanie Pana Aleksego Uchańskiego do składu Zarządu spółki Rejected Games Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która wchodzi w skład grupy kapitałowej Spółki, tj. jest spółką zależną Spółki. Tym samym zgodnie z prawem Pan Aleksy Uchański nie może łączyć obu tych funkcji.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że wobec rezygnacji Pana Aleksego Uchańskiego skład Rady Nadzorczej liczyć będzie czterech Członków (tj. liczebność Rady spadnie poniżej ustawowego i statutowego minimum wynoszącego pięciu Członków). W związku z tym Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie niezbędne czynności w celu uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki, tj. dokona zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządkiem obrad objęte zostanie powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76 lok 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.comhttp://www.playway.com
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk