• Odbierz prezent
PlayWay - rekomendacje prognozy wycena. Sprawdź najnowsze prognozy DM BOŚ!

Słaby debiut gry Agony, która miała stanowić główny składnik przychodów Spółki w 2018 roku, zmotywował nas do zmiany prognoz fnansowych na lata 2018-20. Zmodyfkowaliśmy je uwzględniając (i) oczekiwane niższe przychody z Agony, (ii) lepsze od oczekiwań wyniki sprzedaży House Flippera oraz (iii) bardziej konserwatywne podejście do przyszłych projektów Spółki. Ponadto włączyliśmy do prognoz kilka nowych projektów m.in. House Flipper (wersja na PS4, X1; oczekujemy premiery w I kw. 2019), Mr Prepper (PC, I kw. 2019), 112 Operator (PC; I kw. 2020), House Flipper 2 (PC; III kw. 2020).

 


Szukasz aktualnych notowań kursów walut, akcji, surowców czy indeksów. Koniecznie sprawdź nasza nową stronę z notowaniami!

 

Wzięliśmy również pod uwagę utratę kontroli w odniesieniu do CreativeForge Games (zmiana konsolidacji z metody pełnej na metodę praw własności), w efekcie przychody CFG są wyłączone z raportowanych skons. przychodów PlayWaya, co nie ma jednak zauważalnego wpływu na wynik netto Grupy.


Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

 

Obniżamy naszą prognozę sprzedaży i prognozy skor. zysku netto na 2018 rok odpowiednio do 80,2 mln zł i 38,9 mln zł (poprzednio 111,1 mln zł i 54,7 mln zł). Nowe założenia implikują skor. P/E w wysokości ok. 28x na 2018 rok, wartość zbliżoną do spółek porównawczych. Za sprawą nieco niższych prognoz nasza 12-miesięczna wycena docelowa spada o 25% do 165,4 zł na akcję (poprzednio 220,8 zł na akcję), a ponieważ jest bliska bieżącego kursu akcji Spółki, obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Trzymaj (poprzednio Kupuj), natomiast podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację Przeważaj, gdyż oczekujemy wzrostu kursu z uwagi na nadchodzący debiut gry Phantom Doctrine.


Kurs akcji PlayWay względem indeksu WIG


PlayWay - Oczekiwania wyników fnansowych za II kw. 2018 roku

24 września Spółka opublikuje skonsolidowane wyniki fnansowe za II kw. 2018 roku. 17 maja premierę miała gra House Flipper, która okazała się wielkim sukcesem (od 2 i pół miesiąca HF utrzymuje się wśród 25 najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam). 5 lipca PlayWay poinformował, że w ciągu 7 tygodni od premiery gry sprzedała ponad 400 tys. sztuk (zarówno kanał cyfrowy, jak i detaliczny). Zakładamy, że wolumen sprzedaży gry w II kw. br. wyniósł 380 tys. i wygenerował 15 mln zł.

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj


29 maja na platformie Steam zadebiutowała Agony, która okazała się dużym rozczarowaniem ze względu na liczne błędy techniczne i nudną rozgrywkę. 1 czerwca Spółka poinformowała, że w ciągu 3 dni sprzedała ponad 34 tys. kopii gry (wersja na PC, zarówno kanał cyfrowy, jak i detaliczny), z wyłączeniem (i) wersji pudełkowych na PC, które nie zostały aktywowane oraz (ii) wersji konsolowych (X1 i PS4) w dystrybucji cyfrowej i detalicznej. Zakładamy, że w II kw. br. sprzedaż Agony osiągnęła 100 tys. sztuk i wygenerowała 5,6 mln zł (po wyłączeniu udziału wydawcy).

Jeśli chodzi o tzw. back catalogue, to szacujemy, że wolumen sprzedaży 911 Operatora (PC, konsole)/CMS18 (PC)/Gold Rush (PC) wyniósł 35 tys./75 tys./55 tys. sztuk generując 0,9 mln zł/2,8 mln zł/1,3 mln zł przychodów. Dodatkowo oczekujemy, że Spółka zaksięguje 3,2 mln zł z tytułu debiutów pomniejszych i starszych gier; w efekcie prognozujemy w II kw. br. łącznie 28,8 mln zł przychodów z produkcji gier (+480% r/r).


PlayWay - dane podstawowe

 

Biorąc pod uwagę (i) oczekiwane 8,9 mln zł kosztów operacyjnych, (ii) -0,4 mln zł z tytułu zmiany zapasów oraz (iii) 3,1 mln zł udziału mniejszościowego (dla dewelopera Gold Rush – Code Horizon, wydawcy House Flippera – Frozen District oraz dewelopera Agony – Madmind Studios) prognozujemy wynik operacyjny i wynik netto za II kw. 2018 roku odpowiednio na 19,6 mln zł (+765% r/r i +276% kw./kw.) i 13,0 mln zł (+1020% r/r i +311% kw./ kw.), co sugeruje najlepszy kwartał w historii Spółki.


PlayWay - Prognozy fnansowe

Opracowaliśmy szczegółowe prognozy dla projektów z największym potencjałem sprzedażowym. Zwykle przygotowujemy prognozy dla gier, które mają wysoki odczyt (powyżej 40,000) na tzw. wishlist (liście życzeń) platformy Steam. Obecnie nasze prognozy obejmują 9 kluczowych projektów: Agony, CMS, 912 Operator, Gold Rush, House Flipper, Phantom Doctrine, Uboot, Bum Simulator oraz Doctor Prepper na następne 3 pełne lata (2018-20).

Agony. Obniżamy naszą prognozę wolumenu sprzedaży wersji konsolowej oraz na PC w 2018 roku z 1 miliona do 200 tys. i prognozujemy 10,7 mln zł przychodów (poprzednio prawie 50 mln zł).

Mr Prepper jest grą przygodowo-symulacyjną, o zejściu do podziemia i budowie podziemnego schronu w czasie wojny nuklearnej. Zakładamy – w oparciu o liczebność obecnej społeczności zainteresowanej tą grą na platformie Steam – że lista życzeń Steam dla gry przekroczyła 20,000, a przed premierą w I kw. 2019 osiągnie 30,000. Oczekujemy, że w ciągu 12 miesięcy od premiery wolumen sprzedaży wyniesie 220 tys. kopii.

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj


112 Operator będzie sequelem stosunkowo udanej gry 911 Operator, która sprzedała się w liczbie ok. 160 tys. sztuk w ciągu 12 miesięcy od swojej premiery w I kw. 2017 roku. Zakładamy, że sequel zostanie wydany w I kw. 2020 roku, a jego wolumen sprzedany będzie o połowę większy niż prequel (240 tys. sztuk w ciągu 12 miesięcy). Zakładamy, że cena jednostkowa wyniesie 19,99 USD (14,99 USD w przypadku 911 Operator).

House Flipper: (i) wersja na PC – podwyższamy prognozę wolumenu sprzedaży w 2018 roku do 684 tys. (poprzednio 443 tys. sztuk) i prognozujemy przychody na poziomie 25,5 mln zł (poprzednio 14,5 mln zł); (ii) wersja na konsole PS4, X1 – oczekujemy premiery w I kw. 2019 roku i zakładamy wolumen sprzedaży gry w ciągu 12 miesięcy od debiutu na 230 tys., czyli 30% sprzedaży na PC.

House Flipper 2. House Flipper okazał się dotychczas największym sukcesem Spółki, która poinformowała, że w ciągu 7 tygodni od premiery wolumen sprzedaży osiągnął 400 tys. sztuk. Zakładamy, że PlayWay wypuści sequel House Flippera w II kw. 2020 roku, a wolumen sprzedaży będzie o 10% wyższy niż w przypadku pierwszej gry. Zakładamy wolumen sprzedaży HF2 w ciągu 12 miesięcy od premiery na 850 tys. (oczekiwane 770 tys. sztuk dla prequelu). Oczekujemy, że cena gry będzie ustalona na 24,99 USD (19,99 USD dla pierwszej gry).

Zgodnie z informacjami Spółki 7 gier na liście życzeń Steam ma status między 7,000 a 17,000. Są to gry o potencjale sprzedażowym zbliżonym do 911 Operator, który wygenerował ok. 5 mln zł w ciągu 12 miesięcy od wydania. Nie mamy dla tych gier szczegółowych prognoz, aczkolwiek potencjalne przychody uwzględniamy jako przychody z mniejszych projektów i ze sprzedaży back catalogue.

Pragniemy przypomnieć, że nasze szczegółowe prognozy na lata 2018-20 uwzględniają jedynie najbardziej obiecujące i uznane gry, a w odniesieniu do pozostałych projektów zakładamy ograniczony wzrost. W miarę napływu nowych informacji dotyczących pozostałych projektów będziemy aktualizować prognozy. Inne tytuły, które wydają się obiecujące i mogą wpłynąć znacząco na wyniki fnansowe, to: Diesel Brothers (2018), The Works of Mercy (2018), Unholy (2019) czy The Beast Inside (2019) lub wersje Car Mechanic Simulator i 911 Operator na Nintendo Switch.

Zmieniamy prognozy wyników całorocznych dla Spółki na lata 2018-20 uwzględniając (i) niższe prognozy przychodów dla Agony, (ii) bardziej konserwatywne podejście do przyszłych projektów Spółki skutkujące obniżeniem prognoz w odniesieniu do back catalogue i pomniejszych gier, (iii) oczekiwania lepszych wyników House Flippera, (iv) uwzględnienie gier Mr Prepper, 112 Operator, House Flipper (PS4, X1) i House Flipper 2 w naszych szczegółowych prognozach oraz (v) utratę kontroli w odniesieniu do CreativeForge Games.


PlayWay - Wycena i zalecane działanie

Obniżamy naszą 12-miesięczną wycenę docelową Spółki będącą średnią ważoną wyceny DCF i wyceny porównawczej w stosunku 50%-50% do 165,4 zł na akcję (poprzednio 220,8 zł) ze względu na obniżenie prognoz. Zważywszy na brak potencjału wzrostu obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Trzymaj (poprzednio Kupuj). Tymczasem podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną Przeważaj, gdyż oczekujemy wzrostów kursu ze względu na nadchodzący debiut gry Phantom Doctrine.

 

Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w tym raporcie.

 

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 3 sierpnia 2018 r., 7:40.

Dystrybucja niniejszego raportu: 3 sierpnia 2018 r., 7:50.

Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez frmy inwestycyjne oraz pojęć zdefniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Niniejszy raport stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań kon?iktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Żadne informacje ani opinie wyrażone w raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. W raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania fnansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania.
DM BOŚ jest frmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego użytku własnego inwestorów – klientów detalicznych i profesjonalnych DM BOŚ. Żadna część raportu nie może być rozpowszechniana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ. Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania Klientom profesjonalnym i detalicznym, na podstawie Umowy o udostępnianie rekomendacji sporządzonych przez DM BOŚ lub innej umowy zawierającej zobowiązanie DM BOŚ do udostępnienia rekomendacji na rzecz tych Klientów. Raport ten może być udostępniany innym Klientom DM BOŚ w terminach i na warunkach wskazanych przez Dyrektora DM BOŚ. Raport w skróconej wersji przekazywany jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia.
W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu kon?iktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w celu zapobiegania i unikania kon?iktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne kon?ikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie. Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników fnansowych DM BOŚ, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich. DM BOŚ wysyła raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnia je za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, zgodnie z dyspozycją odbioru złożoną przez Klienta we właściwej umowie świadczenia usług maklerskich.
DM BOŚ SA nie posiada długiej/krótkiej pozycji netto przekraczającej 0,5% w kapitale podstawowym emitenta łącznie dla wymienionych spółek.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BOŚ S.A. świadczył usługi maklerskie na TGE na rzecz PKN Orlen i otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu. DM BOŚ S.A. jest animatorem rynku dla akcji i kontraktów terminowych PKN Orlen.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport a emitentem/emitentami papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywność Rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub kon?iktów interesów, z ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fzycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu fnansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z analizowaną spółką/spółkami umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem do Klientów.

Niniejsze opracowanie stanowi tłumaczenie pełnej lub skróconej wersji raportu, który sporządzono w języku angielskim. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska. Historię rekomendacji oraz rozkład rekomendacji zawiera pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.bossa.pl

 

Czytaj także: Bananowa giełda – Czym GPW zasłużyła sobie na takie miano?

Od kilku lat na GPW można zauważyć, że zmniejszyła się liczba inwestorów indywidualnych. Młodzi ludzie nie są zainteresowani giełdą i szukają bardziej atrakcyjnych alternatyw. Pozostali inwestorzy czują się natomiast coraz bardziej rozczarowani i tracą zaufanie do tego rynku. GPW często jest nazywan.. Czytaj
Bananowa giełda – Czym GPW zasłużyła sobie na takie miano?

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk