• Odbierz prezent
PlayWay prezentuje wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Akcje mocno w górę

30 września spółka z branży gier PlayWay opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Wyniki uzyskane zarówno w II kwartale, jak i całym I półroczu były znacznie wyższe niż przed rokiem. Przewyższyły również szacunki analityków.

 

30 września jeszcze w godzinach nocnych PlayWay opublikował raport finansowy za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 66,6 mln zł wobec 33 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 52,3 mln zł wobec 23,3 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł 52,5 mln zł wobec 23,4 mln zł rok wcześniej. PlayWay zakończył II kwartał zyskiem netto w wysokości 128 mln zł wobec 16,5 mln zł przed rokiem.

Uzyskane wyniki znacznie przewyższyły szacunki analityków. Konsensus analityków zakładał przychody na poziomie 41,3 mln zł, zysk operacyjny 27,9 mln zł, EBITDA 28,2 mln zł, a zysk netto w wysokości 24,2 mln zł.

W całym I półroczu PlayWay uzyskał przychody w wysokości 95,6 mln zł wobec 47,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 75,6 mln zł wobec 35,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 76 mln zł wobec 35,8 mln zł przed rokiem. W I półroczu PlayWay wypracował zysk netto w wysokości 159,9 mln zł wobec zysku wynoszącego 33,2 mln zł rok wcześniej.

Spółka poinformowała, że istotny wpływ na wyniki miał wynik na utracie kontroli w spółkach zależnych w kwocie blisko 105,3 mln zł. Ważnym czynnikiem był też znaczny wzrost wyniku operacyjnego spowodowany nowymi premierami i wzrostem sprzedaży gier.

Wyniki spółki ucieszyły inwestorów. W pierwszej godzinie środowej sesji na GPW kurs akcji PlayWay zyskuje ponad 8%.

Notowania: PlayWay SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PLW/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk