• Odbierz prezent
PLAY2CHILL S.A.: Zawarcie ramowej umowy linii kredytowej z PlayWay S.A. (2021-03-09 17:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
PLAY2CHILL S.A.
Temat
Zawarcie ramowej umowy linii kredytowej z PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PLAY2CHILL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 9 marca 2021 r. ramowej umowy linii kredytowej („Umowa”) z PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („PlayWay”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez PlayWay na rzecz Emitenta linii kredytowej do kwoty 1.000.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Emitenta („Linia Kredytowa”). Emitent zaznacza, że na dzień zawarcia Umowy, Linia Kredytowa nie została w żaden sposób aktywowana – posiadane przez Spółkę środki pozwalają na niezakłócone prowadzenie prac. Linia Kredytowa stanowi jedynie zabezpieczenie zdolności produkcyjnych nad obecnym portfolio produktowym Spółki w przyszłości.

Linia Kredytowa została udzielona w walucie polskiej. Strony nie ustaliły terminu do kiedy Emitent może wykorzystać Linię Kredytową. Każda transza kredytu w ramach Linii Kredytowej będzie musiała zostać zwrócona w terminie 1 roku od udzielenia, a oprocentowanie Linii Kredytowej wynosi sumę stawki WIBOR 3M oraz 2% w skali roku.

Linia Kredytowa została postawiona do dyspozycji Emitenta od dnia 9 marca 2021 r., a każda transza zostanie przekazana Emitentowi w terminie 14 dni od złożenia stosownego żądania przez Emitenta. Spłata Linii Kredytowej nie została w żaden sposób zabezpieczona.

Emitent zaznacza, że na dzień dzisiejszy nie przewiduję korzystania z Linii Kredytowej. Zaznacza, że jego sytuacja finansowa pozwala na realizację aktualnych projektów bez zakłóceń. Pozyskane finansowane zabezpiecza zdolność Spółki do realizacji projektów z obecnego portfolio.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLAY2CHILL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAY2CHILL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-126Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ceramiczna20/22
(ulica)(numer)
+48 509-549-424
(telefon)(fax)
contact@play2chill.comwww.play2chill.com
(e-mail)(www)
5242831701367295956
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Tomasz RózieckiPrezes ZarząduTomasz Róziecki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk