• Odbierz prezent
Play przedstawia wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Spółka osiągnęła 207,8 mln zł zysku

12 maja spółka z branży telekomunikacyjnej Play przedstawiła wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one zbliżone do oczekiwań analityków.

 

12 maja po sesji na GPW spółka telekomunikacyjna Play opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 1,74 mld zł wobec 1,69 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 3,5% rok do roku. Uzyskane przez spółkę przychody były zgodne z szacunkami analityków. Zysk operacyjny wyniósł 371,6 mln zł wobec 357,7 mln zł rok wcześniej. Był on wyższy o 5,3% rok do roku. W I kwartale 2020 r. spółka Play wypracowała zysk netto w wysokości 207,8 mln zł wobec 213,6 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 2,7% rok do roku. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 212,1 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 607,2 mln zł. Był wyższy o 5,3% niż przed rokiem. Wynik ten był o 1% wyższy od konsensusu analityków na poziomie 601,1 mln zł.

W I kwartale przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych wyniosły 1,37 mld zł i były wyższe o 7,8% niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sprzętu oraz inne przychody wyniosły 377,4 mln zł i były niższe o 9,7% rok do roku.

Na koniec marca Play miał 9,03 mln aktywnych klientów usług abonamentowych (o 192 tys. więcej niż rok wcześniej i o 46 tys. mniej niż w poprzednim kwartale). Liczba aktywnych klientów usług prepaid wyniosła 3,55 mln (o 62 tys. mniej niż przed rokiem i o 50 tys. mniej niż w poprzednim kwartale). Na koniec marca spółka miała 47,3 tys. klientów usługi TV Box (o 15 tys. więcej niż na koniec 2019 roku).

Notowania: PLAY Communications SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PLY/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk