• Odbierz prezent
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r. (2021-03-05 21:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr18/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2020 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 29 stycznia 2021 r. miała nastąpić 12 marca 2021 r.

Decyzja o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok 2020 podyktowana została zmianami spowodowanymi przejęciem Spółki przez nowy akcjonariat i zwiazanym z tym, procesem przekazania informacji i danych umozliwiajacych przygotowanie raportu z należytą starannością i dokladnoscia.

Raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka43 lok. 1a
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plwww.platyn.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk