• Odbierz prezent
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (2021-03-09 19:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr20/2021
Data sporządzenia:2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 marca 2021 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Piotra Karbowskiego, Bartosza Graś i Marka Parzyńskiego sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080), których treść Spółka załącza do niniejszego raportu. Opisane transakcje są elementem realizacji
postanowień zawartych w Umówie Inwestycyjnej z dnia 01.02.2021 roku
Załączniki
PlikOpis
1.Bartosz_Gras_PIW_zawiadomienie.pdfNabycie pakietu
2.Marek_Parzynski_PIW_zawiadomienie.pdfNabycie pakietu
3.Piotr_Karbowski_PIW_zawiadomienie.pdfNabycie pakietu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka43 lok. 1a
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plwww.platyn.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Bartłomiej Bartula
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk