• Odbierz prezent
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF (2021-03-03 21:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr17/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Platynowe Inwestycje SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2021 r. otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) postanowienie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 z późń. Zm, dalej: „ustawa o ofercie”) w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r. oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Spółka jednocześnie informuje, iż KNF nie przedstawił uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia. Wydarzenia przytoczone jako podstawa do wszczęcia postępowania miały miejsce przed zawarciem umowy inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka43 lok. 1a
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plwww.platyn.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk