• Odbierz prezent
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H (2021-03-23 21:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr21/2021
Data sporządzenia:2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020 i 15/2021 informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku, działając na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej w dniu 30 listopada 2020 roku, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Rady Nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021, oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, Rada Nadzorcza ustaliła cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 0,02 euro.
Załączniki
PlikOpis
20210323_Platynowe_Inwestycje_protokol_posiedzenia_rady_.pdfProtokół z posiedzenia rady
opinia zarządu PI w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej 23.03.2021.pdfopinia zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka43 lok. 1a
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plwww.platyn.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk