• Odbierz prezent
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych spółki (2021-03-31 21:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020 i 15/2021 niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku, Spółka złożyła osobom wskazanym w par. 1 uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 2 marca 2021 r., w związku z art. 1 pkt. 2 umowy inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r., oferty nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych w łącznej ilości 14.000.000 (słownie: czternaście milionów). Oferty zostały przyjęte w dniu 31 marca 2021 r. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,02 EURO (słownie: dwa euro centy), po cenie emisyjnej równej 0,02 EURO (słownie dwa euro centy) za każdą akcję, cena emisyjna została oznaczona przez Radę Nadzorczą, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 29 października 2030 roku.

Wyżej przytoczone oferty zostały złożone w oparciu o uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętą w dniu 30 listopada 2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2020, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 280.000,00 EURO, którego celem jest umożliwienie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji serii H oraz na podstawie uchwały nr 2 podjętej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2021 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021, w przedmiocie wskazania podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne

Opisane działania są elementem realizacji postanowień zawartych w Umówie Inwestycyjnej z dnia 01.02.2021 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka43 lok. 1a
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plwww.platyn.pl
(e-mail)(www)
5260300948012594154
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk