• Odbierz prezent
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Podjęcie uchwał w przedmiocie regulaminu działania komitetu audytu Spółki, oraz polityki Spółki zgodnie z treścią art. 130 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr16/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Podjęcie uchwał w przedmiocie regulaminu działania komitetu audytu Spółki, oraz polityki Spółki zgodnie z treścią art. 130 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Platynowe Inwestycje S.E („Spółka”) niniejszym informuje iż w związku z uchwałami Komitet Audytu z dnia 02.03.2021 r. o czym była mowa w komunikacie ESPI Spółki nr 15/2021, Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia z dnia 3 marca 2021 r., działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 24 Statutu Spółki zatwierdziła regulamin komitetu audytu. Ponadto działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza przyjęła dokument „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania przez jednostkę zainteresowania publicznego PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie” oraz działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 6 ustawy o biegłych rewidentach Rada Nadzorcza przyjęła dokument „Polityka Platynowe Inwestycje S.E. z siedzibą w Warszawie dotyczący świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Spółki”.

Protokół z wyżej przytoczonego posiedzenia Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego komunikatu
Załączniki
PlikOpis
SGIW - Kory21030218090 czynności RN 03.03.2021.pdfCzynności Rady Nadzorczej
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka43 lok. 1a
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plwww.platyn.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk