• Odbierz prezent
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Odwołanie dotychczasowego składu komitetu audytu, powołanie nowego składu komitetu audytu, wskazanie podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne. (2021-03-03 08:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr15/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Odwołanie dotychczasowego składu komitetu audytu, powołanie nowego składu komitetu audytu, wskazanie podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. z siedzibą w Warszawie informuje, że na posiedzeniu w dniu 02.03.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o:

1. odwołaniu całego składu dotychczasowego komitetu audytu;
2. powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

Tomasz Stajszczak – Przewodniczący Komitetu Audytu
Bartłomiej Kurylak – Członek Komitetu Audytu
Robert Pakla – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, a większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 Emitent informuje o podjęciu na posiedzeniu z dnia 02.03.2021 r. przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zaoferowania warrantów subskrypcyjnych, których emisja została uchwalona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., następującym podmiotom:
1) PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 76 lok. PAW. 6., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389477, której zaoferowanych zostanie 6.899.999 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych;
2) Bartoszowi Graś, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych);
3) Markowi Parzyńskiemu, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych;
4) Piotrowi Karbowskiemu, któremu zaoferowanych zostanie 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych.
Załączniki
PlikOpis
SGIW - Kory21030218090 czynności RN 02.03.2021.pdfCzynności Rady Nadzorczej
SGIW - Kory21030218090 czynności KA 02.03.2021.pdfCzynności Komitetu Audytu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-031Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka43 lok. 1a
(ulica)(numer)
(22) 290 57 97(22) 290 57 97
(telefon)(fax)
biuro@platyn.plwww.platyn.pl
(e-mail)(www)
526-030-09-48012594154
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk