• Odbierz prezent
PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Activision Publishing, Inc. w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych (2021-03-04 14:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej z Activision Publishing, Inc. w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako „Wykonawca”) powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Activision Publishing, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA („Zamawiający”), umowy ramowej o świadczenie usług w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych („Umowa ramowa”).
Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków dalszej współpracy stron i realizacji przez Wykonawcę zamówień każdorazowo zgłaszanych przez Zamawiającego w zakresie wykonania określonych utworów audiowizualnych. Umowa ramowa nie określa minimalnej wartości prac wymaganych do zlecenia przez Zamawiającego. Poszczególne zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z każdorazowo uzgadnianym zakresem, harmonogramem i kosztorysem prac.
W Umowie ramowej nie określono terminu jej obowiązywania. Zgodnie z Umową ramową Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji zamówień w każdym momencie bez podania przyczyny, przy czym w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie prace wykonane do chwili rezygnacji z zamówienia zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego.
Wraz z zawarciem Umowy ramowej, Wykonawca otrzymał potwierdzenie zamówień na realizację w jej ramach kilku utworów audiowizualnych o łącznej wartości ok. 5,12% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019.
O poprzednich zamówieniach, realizowanych na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy, o łącznej wartości ponad 9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019, Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 19/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku oraz nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Karol ŻbikowskiPrezes ZarząduKarol Żbikowski
2021-03-04Artur MałekCzłonek ZarząduArtur Małek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk