• Odbierz prezent
PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego (2022-05-26 15:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 26 maja 2022 r. przez Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów, dalej "Wykonawca") umowy ze spółką Haven Studios Inc z siedzibą w Kanadzie („Zleceniodawca”) o świadczenie usług produkcyjnych („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Wykonawcę utworu audiowizualnego w postaci trailera gry przygotowywanej przez Zleceniodawcę. Termin realizacji prac objętych Umową przypada na listopad 2022 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie równowartość ponad 8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (wg kursu średniego NBP z dnia dzisiejszego).
Zgodnie z treścią Umowy, Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLATIGE IMAGE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-634Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Racławicka99A
(ulica)(numer)
+48 22 844 64 74+48 22 898 29 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524 20 14 184142983580
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Karol ŻbikowskiPrezes ZarząduKarol Żbikowski
2022-05-26Artur MałekCzłonek ZarząduArtur Małek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk