• Odbierz prezent
PLATIGE IMAGE S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2020 rok i informacja o jednorazowym zdarzeniu niegotówkowym mającym wpływ na wyniki finansowe (2021-03-18 16:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2020 rok i informacja o jednorazowym zdarzeniu niegotówkowym mającym wpływ na wyniki finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. podjął decyzję o dokonaniu rozwiązania odpisu aktualizującego inwestycję Hala 2 w wysokości 2,4 mln zł w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.
Odpis aktualizujący dotyczył nakładów poniesionych na odbudowę nieruchomości z przeznaczeniem na budynek biurowy na terenie Fortu Mokotów (tzw.Hala 2). Odpis na środki trwałe w budowie został dokonany w toku sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 roku. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2020 roku, w ocenie Spółki zmieniły się okoliczności dotyczące powyższej nieruchomości związane ze zmianą dotyczącą zakresu i sposobu w jaki dany składnik aktywów będzie użytkowany. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Spółka otrzymała uprawomocnioną decyzję MWKZ w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku. Mając zatem na uwadze art. 35c ustawy o rachunkowości dotyczący ustania przyczyny dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, Spółka podjęła decyzję o rozwiązaniu ww. odpisu. Spółka zwraca uwagę, iż rozwiązanie odpisu aktualizującego wpłynie dodatnio na wyniki finansowe, przy czym zdarzenie to ma charakter jednorazowy i niegotówkowy.
Jednocześnie Spółka przekazuje niniejszym wybrane skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2020:
- przychody ze sprzedaży - 91,15 mln zł,
- zysk netto - 2,92 mln zł,
- EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed amortyzacją) - 8,89 mln zł,
- EBITDA skorygowana o istotne jednorazowe odpisy i rezerwy – 7,39 mln zł.
Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2020 rok, którego publikację zaplanowano na 19 marca 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLATIGE IMAGE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-634Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Racławicka99A
(ulica)(numer)
+48 22 844 64 74+48 22 898 29 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524 20 14 184142983580
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Karol ŻbikowskiPrezes ZarząduKarol Żbikowski
2021-03-18Artur MałekCzłonek ZarząduArtur Małek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk