• Odbierz prezent
PLASTBOX: Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz zmiana treści wezwania (2021-12-06 19:07)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPLASTBOX
Temat


Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz zmiana treści wezwania

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawiadomiony przez strony porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2021 z dnia 6 października 2021 r. o podwyższeniu ceny, po której nabywający będą nabywać akcje w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) z kwoty 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) na kwotę 2,70 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt groszy) oraz o wynikających z tego zmianach w treści Wezwania.

Wskazana powyżej podwyższona cena nabycia zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania komunikatu.

Pełna treść komunikatu w sprawie zmiany ceny akcji w Wezwaniu oraz zmiany treści Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki


PlikOpis

Komunikat_zmiana ceny w wezwaniu_Plast-Box_6.12.2021.pdf


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOXChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Witolda Lutosławskiego17 a
(ulica)(numer)
059 840 08 80059 842 05 28
(telefon)(fax)
sekretariat@plast-box.comwww.plast-box.com
(e-mail)(www)
8390023940770703308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-12-06Grzegorz PawlakPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk