• Odbierz prezent
PLASTBOX: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za 2020 rok (2021-02-15 18:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe: wyniki finansowe Spółki i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za 2020 rok:

a) skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 205,8 mln zł,
b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży – 147,2 mln zł;
c) skonsolidowana wartość EBITDA – 37,4 mln zł,
d) jednostkowa wartość EBITDA – 23,5 mln zł,
e) skonsolidowany zysk netto – 15,3 mln zł,
f) jednostkowy zysk netto – 8,3 mln zł.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2020 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, tj. do dnia 19 marca 2021 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOXChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Witolda Lutosławskiego17 a
(ulica)(numer)
059 840 08 80059 842 05 28
(telefon)(fax)
sekretariat@plast-box.comwww.plast-box.com
(e-mail)(www)
8390023940770703308
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-15Grzegorz PawlakPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk