• Odbierz prezent
Plan Odbudowy, ale i prawdziwych reform
fot. freepik.com
  • Rząd przedstawi dzisiaj Krajowy Planu Odbudowy, czyli listę planowanych inwestycji, które mają pomóc w odbudowaniu kondycji gospodarki po pandemii.
  • Zdaniem Konfederacji Lewiatan najważniejsze, aby zawierał on również programem reform, a nie tylko listę potencjalnych projektów.
  • Fundusze powinny być przeznaczone przede wszystkim na zieloną i cyfrową transformację i skierowane do przedsiębiorców.

By pomóc krajom unijnym podnieść się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, Unia Europejska przygotowała Fundusz Odbudowy o wartości 750 mld euro. Polska może dostać nawet 57,3 mld euro, z czego 34,2 mld euro w formie pożyczek i 23,1 mld euro w formie grantów.

    Plan Odbudowy, ale i prawdziwych reform - 1

- Mimo, że w drugiej połowie 2020 roku uczestniczyliśmy w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy negatywnie oceniamy cały proces konsultacji. Nadal nie wiemy jak zbudowany jest dokument, na ile odzwierciedla efekty prac w grupach roboczych, na ile daje odpowiedź na obawy i ryzyka przez nas identyfikowane. Obecnie mamy już bardzo mało czasu na autentyczne konsultacje. Ogłoszony dzisiaj dokument może stanowić na tym etapie zamkniętą całość, trudną do modyfikacji – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Postulaty Konfederacji Lewiatan zgłoszone przed zaprezentowaniem KPO

- fundusze powinny być przeznaczone przede wszystkim na zieloną i cyfrową transformację gospodarki,

- plan powinien zawierać propozycje reform wypracowane z udziałem przedsiębiorców,

- wsparcie finansowe w ramach KPO należy skierować głównie do przedsiębiorców,

- wybór projektów do dofinasowania musi być przejrzysty, a kryteria oceny i uzasadnienie wyboru publicznie dostępne.

Krajowy Plan Odbudowy to ogromna szansa dla Polski na transformację energetyczną, cyfryzację, na wyjście z kryzysu, na zbudowanie przewag konkurencyjnych polskich firm. Powinien on służyć poprawie jakości życia Polaków i zbudowaniu solidnych fundamentów dla przyszłego rozwoju. Poprzez wsparcie cyfrowej i proekologicznej transformacji może wzmocnić gospodarkę. Tak się stanie jeśli będzie programem prawdziwych reform.

- Obawiamy się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstają ponad głowami społeczeństwa. Naszym zdaniem ocena projektów musi być oparta o jasne zasady. Istotne jest, aby teraz w konsultacjach wzięli udział eksperci, strona społeczna, organizacje pracodawców i organizacje pozarządowe – dodaje Marzena Chmielewska.

Aż 37% wydatków z Funduszu Odbudowy ma być przeznaczona na projekty dotyczące klimatu. Dlatego Konfederacji Lewiatan proponuje, aby ocena programów wsparcia w ramach KPO uwzględniała m.in. cele Europejskiego Zielonego Ładu. Programy wsparcia powinny w sposób kompleksowy akcentować potrzebę budowania gospodarki niskoemisyjnej i uwzględniać pomoc dla inwestycji m.in. w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i inne.


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk