• Odbierz prezent
Płacy minimalnej nie może regulować unijna dyrektywa

 

  • Projekt dyrektywy UE, która ma zapewnić jednolite standardy ustalania płacy minimalnej w unijnych krajach budzi wiele wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.
  • Dopuszcza bowiem daleko idącą ingerencję ustawodawcy unijnego w rozwiązania przyjmowane w poszczególnych krajach oraz ogranicza w tym zakresie autonomię partnerów społecznych.

   Płacy minimalnej nie może regulować unijna  - 1

Komisja Europejska zaproponowała jednolite standardy w sprawie ustalania płacy minimalnej. Projekt dyrektywy zakłada, że kraje, w których obowiązują ustawowe płace minimalne, będą musiały wprowadzić przejrzyste i stabilne kryteria ustalania płacy minimalnej oraz regularnie i terminowo je aktualizować.

- Inicjatywa Komisji Europejskiej ignoruje zdecydowany sprzeciw europejskiego środowiska biznesowego, w tym BusinessEurope, której członkiem jest Konferencja Lewiatan, wobec prawnej ingerencji w autonomię partnerów społecznych i swobodę negocjacji umów zbiorowych dotyczących wynagrodzeń – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem pracodawców UE nie ma kompetencji do regulowania kwestii wynagrodzeń. Dotyczy to zarówno wskazywania kwoty płacy minimalnej, jak i ustalania wiążących zasad jej kształtowania.

Nowe przepisy w praktyce przyznałyby Trybunałowi Sprawiedliwości UE uprawnienie do rozstrzygania w przyszłości kwestii czy minimalne wynagrodzenie jest ustalone na odpowiednim poziomie, również w przypadku jeśli zostało ono uzgodnione w układzie zbiorowym.

Zastrzeżenia budzi wykorzystanie do regulowania płacy minimalnej na poziomie UE instrumentu prawnego, jakim jest dyrektywa, wiążąca państwa członkowskie. Konfederacja Lewiatan nie sprzeciwia się niektórym wytycznym jakie zaproponowała KE, ale powinny one być przyjęte w formie zalecenia, rekomendacji Rady, a nie dyrektywy.

- Opowiadamy się za przeprowadzeniem dyskusji na temat skutecznych mechanizmów ustalania wysokości płacy minimalnej oraz wzmocnieniem roli partnerów społecznych. Nie godzimy się jednak, aby te sprawy regulować w unijnej dyrektywie – dodaje Robert Lisicki.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk