• Odbierz prezent
PL GROUP S.A.: Zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta (2021-02-15 17:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2020, opublikowanego w dniu 5 października 2020 r., w którym Emitent informował o zawarciu pomiędzy Emitentem a dwiema osobami fizycznymi (dalej „Kupujący”) umowy przedwstępnej sprzedaży (dalej: „Umowa przedwstępna sprzedaży”) niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 102/4, 84/8, 33/3, 102/1, 102/2 i 102/3, o łącznej powierzchni 0,3599 ha, położonej w gminie Olsztyn, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1O/00034422/4 (dalej: „Nieruchomość”), informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. doszło do zmiany Umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości.

Emitent jednocześnie wyjaśnia, że warunek zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości - uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na sprzedaż Nieruchomości - został spełniony.

Zarząd Emitenta wskazuje, że zmiana Umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości polega na:

• wydłużeniu terminu do spełnienia warunku zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości, polegającego na złożeniu przez Emitenta wniosku o wykreślenie hipoteki (co zrozumie się za prawidłowo opłacony wraz z dołączonymi do niego dokumentami stanowiącymi podstawę jego wykonania) do dnia 15 marca 2021 roku;
• wydłużeniu terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości w terminie 14 dni licząc od spełnienia wyżej określonego warunku, lecz nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)PL GROUP S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)90-024
Łódź(kod pocztowy)
(miejscowość)Wodna
14(ulica)
(numer)+ 48 22 243 20 20
+48 22 243 20 20(telefon)

(fax)office@plgroup.pl

(e-mail)

(www)113-26-85-165
141049304(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Sebastian AlbinPrezes ZarząduSebastian Albin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk