• Odbierz prezent
PL GROUP S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta (2021-03-04 16:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bie-żącego ESPI nr 8/2020, opublikowanego w dniu 5 października 2020 r. (dot. informacji o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta), a także raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 oraz raportu bieżącego ESPI nr 3/2021, opublikowanych w dniu 15 lutego 2021 r. (dot. informacji o zmianie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta oraz spełnieniu warunków zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości należącej do Emitenta) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 4 marca 2021 r. doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem a dwiema osobami fizycznymi (dalej "Kupujący") przyrzeczonej umowy sprzedaży (da-lej: "Umowa sprzedaży") niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ozna-czonych w ewidencji gruntów numerami: 102/4, 84/8, 33/3, 102/1, 102/2 i 102/3, o łącznej po-wierzchni 0,3599 ha, położonej w gminie Olsztyn, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1O/00034422/4 (dalej: "Nieruchomość”) za cenę 1.000.000 zł brutto.

Cena sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.000.000 zł brutto została w całości wpłacona na rachunek depozytowy prowadzony przez notariusza uczestniczącego w czynności, z ustalonym terminem jej wypłaty na rachunek bankowy Emitenta na 1 dzień roboczy liczony od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Na chwilę publikacji niniejszego raportu Emitent informuje, pełna kwota należna tytułem sprzedaży Nieruchomości została zaksięgowana na jego rachunku bankowym.

Wydanie Nieruchomości nastąpiło w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)PL GROUP S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)90-024
Łódź(kod pocztowy)
(miejscowość)Wodna
14(ulica)
(numer)+ 48 22 243 20 20
+48 22 243 20 20(telefon)

(fax)office@plgroup.pl

(e-mail)

(www)113-26-85-165
141049304(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Sebastian AlbinPrezes ZarząduSebastian Albin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk