• Odbierz prezent
PL GROUP S.A.: Wypowiedzenie umowy najmu zawartej z EP Office 2 sp. z o.o. bez zachowania okresu wy-powiedzenia (2021-03-30 16:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy najmu zawartej z EP Office 2 sp. z o.o. bez zachowania okresu wy-powiedzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PL GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do m.in. raportu bieżącego ESPI nr 13/2019, opublikowanego w dniu 29 marca 2019 r. (dot. informacji o zawarciu umowy najmu powierzchni wystawienniczej i biurowej) oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 (dot. skierowania przez Emitenta wezwania do zapłaty wobec EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 30 marca 2021 roku Emitent skierował do EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wynajmujący”) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu a dnia 29 marca 2019 roku nieruchomości zlokalizowanej pod adresem ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa („Umowa Najmu”) bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Podstawą wypowiedzenia Umowy Najmu przez Emitenta są wady przedmiotu najmu, które powstały po odbiorze przedmiotu najmu, polegające na braku możliwości, z powodu nienależytego wykonaniu Umowy Najmu przez Wynajmującego, zakończenia przez Emitenta prac aranżacyjnych w przedmiocie najmu i co za tym idzie wykorzystywania (używania) przedmiotu najmu w celu określonym w Umowie Najmu, pomimo otrzymanego przez Wynajmującego w dniu 26 marca 2021 r. wezwania do należytego wykonania Umowy Najmu w zakreślonym w wezwaniu odpowiednim terminie, który bezskutecznie upłynął w dniu 29 marca 2021 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, że z dniem 30 marca 2021 r. przedmiot najmu został opróżniony, a Wy-najmujący został wezwany do jego odbioru w dniu 30 marca 2021 r. do godziny 18:00.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną w kontekście kluczowej roli jaką pełni nieru-chomość objęta przedmiotem Umowy najmu (dalej „Nieruchomość”) dla prowadzonej przez Emi-tenta działalności (na dzień sporządzenia niniejszego raportu adres Nieruchomości jest adresem pod jakim Emitent posiada adres siedziby).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Sebastian AlbinPrezes ZarząduSebastian Albin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk