• Odbierz prezent
PL GROUP S.A.: Skierowanie przez Emitenta wezwania do zapłaty wobec EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (2021-03-26 20:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Skierowanie przez Emitenta wezwania do zapłaty wobec EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PL GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do m.in. raportu bieżącego ESPI nr 13/2019, opublikowanego w dniu 29 marca 2019 r. (dot. informacji o zawarciu umowy najmu powierzchni wystawienniczej i biurowej) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 26 marca 2021 roku Emitent skierował ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz wezwanie do należytego wykonania umowy najmu do EP Office 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie”), m.in. tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Emitenta w związku z naruszeniem przez EP Office 2 sp. z o.o. postanowień umowy najmu zawartej w dniu 29 marca 2019 roku pomiędzy EP Office 2 sp. z o.o. jako wynajmującym (dalej „Wynajmujący”) a Emitentem występującym w roli najemcy nieruchomości zlokalizowanej pod adresem ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa (dalej „Umowa najmu”).

W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w Wezwaniu, Spółka rozważy możliwość dochodzenia należności na drodze sądowej.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną w kontekście kluczowej roli jaką pełni nieru-chomość objęta przedmiotem Umowy najmu (dalej „Nieruchomość”) dla prowadzonej przez Emi-tenta działalności (na dzień sporządzenia niniejszego raportu adres Nieruchomości jest adresem pod jakim Emitent posiada adres siedziby), jak również z uwagi na to, że kwota, do której zwrotu został wezwany Wynajmujący stanowi wartość istotną wobec przychodów netto ze sprzedaży osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach przez Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)PL GROUP S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)90-024
Łódź(kod pocztowy)
(miejscowość)Wodna
14(ulica)
(numer)+ 48 22 243 20 20
+48 22 243 20 20(telefon)

(fax)office@plgroup.pl

(e-mail)

(www)113-26-85-165
141049304(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Sebastian AlbinPrezes ZarząduSebastian Albin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk