• Odbierz prezent
PKP Cargo z wynikami za III kwartał 2020 r. Spółka odrabia straty

20 listopada spółka PKP Cargo opublikowała wyniki kwartalne. Były one zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

20 listopada przed sesją na GPW Grupa PKP Cargo opublikowała raport finansowy za III kwartał 2020 r. W III kwartale przychody wyniosły 1,01 mld zł wobec 1,19 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie PKP Cargo wypracowało zysk operacyjny w wysokości 36,6 mln zł w porównaniu do 80,9 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 226,9 mln zł wobec 263 mln zł przed rokiem. Spółka zakończyła III kwartał zyskiem netto w wysokości 15,6 mln zł w porównaniu do 50,8 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku.

W komentarzu do wyników poinformowano, że w okresie minionych trzech kwartałów znaczny wpływ na rynek kolejowych przewozów towarowych miała epidemia COVID-19. Spowodowała ona wyhamowanie produkcji przemysłowej, co pociągnęło za sobą spadek zamówień na transport towarów. Dopiero w II połowie roku spółka zaczęła odrabiać straty.

Warto wspomnieć, że w całym okresie minionych trzech kwartałów przychody wyniosły 3,1 mld zł, wynik EBITDA 433,6 mln zł, strata operacyjna -145,4 mln zł, a strata netto 176,3 mln zł.

Wyniki finansowe opublikowane przez spółkę były zgodne z wcześniejszymi szacunkami, więc nie stanowiły zaskoczenia dla rynku. W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji PKP Cargo jest notowany na plusie o 0,8%.

Notowania: PKP Cargo SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKP/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk