• Odbierz prezent
PKP Cargo

23 maja spółka PKP Cargo przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one lepsze niż przed rokiem.

 

23 maja przed sesją na GPW spółka PKP Cargo opublikowała skonsolidowany raport kwartalny. W 1 kwartale 2019 r. przychody wyniosły 1,27 mld zł wobec 1,22 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 4,1 % rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 86,9 mln zł wobec  62,9 mln zł rok wcześniej. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 53,1 mln zł wobec 35,6 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 258 mln zł wobec 199,9 mln zł przed rokiem.

W raporcie poinformowano, że wzrost przychodów z tytułu umów z klientami (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych, przy spadku przewozów (spadek masy towarowej o 2,8%).

 

Działalność spółki PKP Cargo obejmuje krajowy i międzynarodowy przewóz towarów, a także usługi logistyczne oraz usługi dla rynku kolejowego. PKP Cargo jest liderem na rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Udział Grupy w tym rynku przekracza 40%.

W pierwszych godzinach handlu na czwartkowej sesji na GPW cena akcji spółki wzrosła o ponad 2%.

Notowania: PKP Cargo SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKP/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk