• Odbierz prezent
PKP Cargo spółka

23 marca spółka PKP Cargo przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Były one słabsze niż przed rokiem i zgodne z wcześniejszymi prognozami.

 

23 marca w godzinach wieczornych spółka PKP Cargo opublikowała raport finansowy za 2019 r.

W 2019 r. przychody wyniosły 4,87 mld zł wobec 5,24 mld zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 143.4 mln zł wobec 277,6 mln zł w poprzednim roku. W 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 36 mln zł wobec 183,9 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że 2019 rok był trudnym okresem dla PKP Cargo i całego sektora kolejowych przewozów towarowych. W 2019 r. Grupa PKP Cargo przewiozła o ok. 11% mniej ładunków niż w poprzednim roku. Na wyniki spółki miał wpływ przede wszystkim spadek przewozów ładunków węgla kamiennego, kruszyw i rud metali, które stanowią ok. 70% ładunków. W dużym stopniu wynikał on ze spadku zapotrzebowania w Polsce na węgiel i zmniejszenie jego wydobycia. Spółka odczuła także skutki wygaszenia wielkiego pieca w krakowskiej hucie, gdyż ArcelorMittal jest znaczącym klientem spółki w zakresie zleceń na transport surowców.

Spółka ma nadzieję, że kolejny rok będzie lepszy ze względu na inwestycje infrastrukturalne z budżetu Unii Europejskiej, które muszą zostać rozliczone w najbliższych latach. W związku z tym PKP Cargo spodziewa się większego zapotrzebowania na transport takich surowców, jak kruszywa, piasek, żwir, cement. Pokreślono jednocześnie, że nie wiadomo jeszcze, jak negatywne skutki przyniesie transportowi epidemia koronawirusa.

Uzyskane przez spółkę wyniki były zgodne z wcześniejszymi prognozami.

Czytaj także: PKP Cargo przedstawia szacunkowe wyniki za 2019 r.

11 marca spółka PKP Cargo opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za 2019 r. Były one niższe niż przed rokiem. Wynik został obniżony przez zmianę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.   11 marca po zakończeniu sesji na GPW spółka PKP Cargo przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne.. Czytaj
PKP Cargo przedstawia szacunkowe wyniki za 2019 r.

Notowania: PKP Cargo SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKP/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk