• Odbierz prezent
PKP Cargo spółka

20 marca spółka PKP Cargo opublikowała raport roczny za 2018 r. Jak wspomniał zarząd, spółka wykazała rekordowe wyniki finansowe. Tak dobrego roku spółka jeszcze nie miała w swej historii.

 

20 marca w godzinach wieczornych spółka PKP Cargo przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody z działalności operacyjnej wyniosły 5,24 mld zł wobec 4,73 mld zł w 2017 r. Stanowi to wzrost o 10,7%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 277,6 mln zł wobec 153,4 mln zł rok wcześniej. Wzrósł więc o 81%. W 2018 r. zysk netto wyniósł 183,9 mln zł wobec 81,7 mln zł w 2017 r. , co oznacza wzrost o 125%. Zysk na akcję wyniósł 4,11 zł wobec 1,82 zł w roku poprzednim. EBITDA wyniosła 907 mln zł.

W pismach zarządu skierowanych do akcjonariuszy stwierdzono, że tak wysokich przychodów spółka nie miała od wejścia na GPW w 2013 r. Zostały one osiągnięte głównie dzięki przewiezieniu blisko 122 mln ton ładunków. Stwierdzono także, że był to najlepszy rok w historii spółki PKP Cargo. Wspomniano także o przyjęciu strategii na lata 2019 – 2023 z perspektywą do 2038 r. Cele spółki obejmują umacnianie pozycji największego przewoźnika kolejowego w Polsce i ekspansję na rynkach zagranicznych. Zarząd spółki zwraca też uwagę na konieczność inwestycji w innowacje. W 2018 r. spółka PKP Cargo zaangażowała się w dwa innowacyjne projekty: budowę lokomotywy o napędzie wodorowym we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych oraz budowę lokomotywy autonomicznej we współpracy z Pesa i Instytutem Pojazdów Szynowych „Tabor”.

 

W tym samym dniu w odrębnym komunikacie spółka podała prognozę wyniku EBITDA na 2019 r.  w wysokości 1,15 mld zł. Zarząd zastrzega, że może ona jeszcze ulec korekcie.

 

Działalność spółki PKP Cargo obejmuje krajowy i międzynarodowy przewóz towarów, a także usługi logistyczne oraz usługi dla rynku kolejowego.

 

Notowania: PKP Cargo SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKP/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk