• Odbierz prezent
PKP CARGO S.A.: Wyrażenie zgody na złożenie oferty dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe (2021-02-16 11:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Wyrażenie zgody na złożenie oferty dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym przez „2 Regionalną Bazę Logistyczną” z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W związku z koniecznością modyfikacji niektórych założeń i brakiem rozstrzygnięcia wcześniejszego postępowania, w ramach którego Spółka składała ofertę o czym informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, Zamawiający zaprosił Spółkę do złożenia oferty w aktualnym postępowaniu, w którym wydłużył przewidywany czas obowiązywania umowy ramowej do 7 lat. Wykonanie usługi transportu kolejowego następować miałoby na podstawie zawartych przez PKP CARGO S.A. umów realizacyjnych.

Przedmiotem obecnego postępowania nadal jest świadczenie usług transportu kolejowego na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z podziałem na 2 części:
Zadanie nr 1 – transport krajowy,
Zadanie nr 2 – transport międzynarodowy.

O dalszych rozstrzygnięciach dot. postępowania Spółka poinformuje oddzielnym komunikatem.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.Transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@pkpcargo.compkpcargo.com
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2021-02-16Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk