• Odbierz prezent
PKP CARGO S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2020 r. (2021-03-03 11:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2020 r.:

- Przychody z tytułu umów z klientami: 4 075,6 mln zł;
- EBITDA: 580,2 mln zł;
- EBIT: -186,4 mln zł;
- wynik netto: -224,3 mln zł;
- masa towarowa: 93,6 mln ton.

Jednocześnie Spółka informuje, że uzyskała od kredytodawców zwolnienie z obowiązku spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA wg danych z jednostkowego sprawozdania finansowego na poziomie nieprzekraczającym 3,0. W przypadku umów z dwoma bankami finansującymi powyższe zwolnienie jest uwarunkowane wymogiem, aby poziom wskaźnika dług netto/EBITDA na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO za 2020 rok nie przekroczył wartości 4,0. Szacowany poziom wskaźników finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. nie spowoduje naruszenia warunków zawartych przez Grupę umów kredytowych.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 r.


Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.Transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@pkpcargo.compkpcargo.com
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2021-03-03Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk