• Odbierz prezent
PKOBP (PKO BP SA): Zmiana daty przekazania raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. (2021-04-02 14:27)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr9/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)
Temat


Zmiana daty przekazania raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Raport nr 9/2021 – Zmiana daty przekazania raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.


Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r., których termin opublikowania został wyznaczony na 30 kwietnia 2021 r. (raport nr 4/2021 z 29 stycznia 2021 r.) zostaną opublikowane 29 kwietnia 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 9/2021 – Change of publication date for the Bank’s annual report for the year ended 31 December 2020

Legal basis:

Paragraph 80.2 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

Content of the report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) informs that the annual report of the Bank for the year ended 31 December 2020 and the consolidated report of the Bank’s Group for the year ended 31 December 2020 due to be published on 30 April 2021 (report No. 4/2021 on 29 January 2021), will now be published on 29 April 2021.


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-02Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk