• Odbierz prezent
PKOBP (PKO BP SA): Rezygnacja Członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. (2021-07-26 20:11)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr29/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)
Temat


Rezygnacja Członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Raport nr 29/2021 – Rezygnacja Członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego („Bank”) informuje, że 26 lipca 2021 r. Pan Adam Marciniak złożył ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2021 r. rezygnację z członkostwa oraz pełnienia funkcji w Zarządzie Banku.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 29/2021 – Resignation of the Member of the Management Board of PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

Paragraph 5.4 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state

Content of the report:

The Management Board of PKO Bank Polski (the "Bank") informs that on 26 July 2021 Mr. Adam Marciniak resigned with the effect at 13 August 2021 from the membership and function in the Bank's Management Board.

The resignation did not contain the reasons for its submission.


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-07-26Bartosz DrabikowskiWiceprezes Zarządu Banku


2021-07-26Jakub PapierskiWiceprezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk