• Odbierz prezent
PKOBP (PKO BP SA): Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok (2021-02-17 06:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 6/2021 – Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Banku za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok, którą przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.

Jednocześnie Zarząd informuje, że załączone wybrane wyniki finansowe mają charakter wstępny i szacunkowy. Wartości te mogą ulec zmianie i różnić się od danych, które zostaną ujawnione w raporcie rocznym za 2020r. W szczególności na szacunki zawarte w tym raporcie mogą istotnie wpłynąć zdarzenia, które mogą nastąpić przed datą publikacji raportu rocznego, w tym dotyczące walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r., które zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku pod adresem: www.pkobp.pl/relacje-inwestorskie.
Załączniki
PlikOpis
Wstępne wyniki za IV kwartał 2020 i 2020 rok.pdfInformacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok
Preliminary financial data for Q42020 and 2020.pdfInformation on the preliminary, unaudited consolidated financial data of PKO Bank Polski S.A. Group for Q4 2020 and year 2020
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 6/2021 – Information on the preliminary, unaudited consolidated financial data of PKO Bank Polski S.A. Group for Q4 2020 and year 2020

Legal basis:

Article 17 section 1 MAR Regulation

Content of the report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the "Bank") discloses to the public the information on the preliminary, unaudited, consolidated financial data of the Bank’s Group for Q4 2020 and year 2020 compiled for informative purposes only, irrespective of the interim reporting duties.

The Management Board further informs that the selected financial data provided in the attachment are preliminary and estimated. Data are subject to change and may differ from data that will be published in the annual report for 2020. In particular, the estimates disclosed in this report may be significantly affected by events that could occur before the publication date of the annual report, including those related to the foreign-currency mortgage loans for households.

Final data will be presented in the annual report of the Bank for the year ended 31 December 2020 and the consolidated report of the Bank’s Group for the year ended 31 December 2020, which will be published on 30 April 2021.

Any additional information not included in the attachment to this current report will be available on the Bank's website: www.pkobp.pl/investor-relations.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
778-84-67
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk