• Odbierz prezent
PKO TFI: Znakomity rezultat sprzedażowy - ponad miliard złotych (PLN) sprzedaży netto w styczniu
  • W styczniu sprzedaż PKO TFI sięgnęła niemal 1,2 mld zł netto.
  • Tylko dwa razy miesięczny wynik sprzedaży spółki był wyższy - w czasach hossy w roku 2007.

W styczniu sprzedaż PKO TFI sięgnęła 1 mld 168 mln zł netto. To jeden z najlepszych styczniowych wyników sprzedaży PKO TFI i trzeci miesięczny w ogóle, w historii spółki. Tylko dwa razy wynik był wyższy - zdarzyło się tak w czasach hossy w roku 2007.

- Rynek akcji bardzo mocno odbił, po głębokim załamaniu związanym z pandemią Covid-19 wiosną ub.r. PKO TFI inwestuje pieniądze w jak najlepsze rozwiązania, które dają możliwość osiągnięcia zysku. Środowisko niskich stóp procentowych oraz optymistyczne prognozy analityków tworzą sprzyjający klimat inwestycyjny dla naszych klientów. Chcemy im dać możliwość wykorzystania tych warunków i pomóc zarobić na zainwestowanym kapitale.

– mówi Wilhelm Mikołajczyk, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży PKO TFI

W pierwszym miesiącu tego roku największym zainteresowaniem klientów cieszył się subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych - sprzedaż netto wyniosła 690 mln zł. Jednocześnie coraz większe znaczenie dla budowy oszczędności naszych klientów mają produkty długoterminowego i systematycznego inwestowania. I tak np. na rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wpłacono w samym tylko styczniu 94 mln zł, a ponad 112 mln zł – w ramach Pakietu Emerytalnego (IKZE + IKE).

- Naszym zdaniem wielkim wyzwaniem, a jednocześnie okazją do osiągnięcia wyższych stóp zwrotu, będzie dywersyfikacja portfeli przez klientów poprzez uzupełnienie ich o fundusze z udziałem akcji. Te bowiem mogą być największym beneficjentem odbudowy gospodarki polskiej i światowej.

– dodaje Wilhelm Mikołajczyk

Znakomity rezultat sprzedażowy stycznia w większości wynika z aktywności głównego dystrybutora – PKO Banku Polskiego.

PKO TFI jest największym zarządzającym funduszami detalicznymi w Polsce. Ma już ponad 1,2 mln klientów indywidualnych i zarządza aktywami o wartości ponad 35 mld zł.

 


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk