• Odbierz prezent
PKO TFI: Ponad 12 tysięcy umów PPK
  • PKO TFI zawarło ponad 10 tysięcy umów o zarządzanie PPK w II i III etapie wdrożenia programu (w I etapie – ok. 1,5 tys.)
  • PKO TFI zarządza blisko 750 mln zł na rejestrach ponad 400 tys. uczestników działających już PPK
  • PKO TFI nieustająco liderem w zakresie wysokości aktywów oraz liczby uczestników PPK

Już ponad 12 tysięcy umów o zarządzanie PPK podpisało PKO TFI. Do zawartych już wcześniej dołożyło ponad 10 tysięcy kolejnych, w ramach drugiego i trzeciego etapu wdrażania PPK. Znakomite wyniki z tych etapów jak również bezdyskusyjna dominacja w etapie pierwszym, potwierdzają pozycję PKO TFI jako lidera w zakresie wysokości aktywów jaki i liczby uczestników PPK. 

- Drugi i trzeci etap PPK to kolejny sukces PKO TFI, nasze plany biznesowe zrealizowaliśmy z nadwyżką. Wedle wstępnych danych, zawarliśmy 5 tys. 145 umów o zarządzanie z firmami z drugiego etapu (zatrudniające od 50 do 249 osób) i 4 tys. 883 umowy o zarządzanie z firmami z etapu trzeciego (zatrudniającymi od 20 do 49 osób). Od początku programu zawarliśmy łącznie 12 190 umów o zarządzanie PPK. Dla przypomnienia – w ramach pierwszego etapu podpisaliśmy ok. 1,5 tys. umów na zarządzanie z firmami 250+ i ich mniejszymi spółkami z grup kapitałowych. Dzięki temu zarządzamy blisko 750 mln zł na rejestrach ponad 400 tys. uczestników działających już PPK. Wyniki 2 i 3 etapu oznaczają, że – patrząc przez pryzmat aktywów i liczby uczestników – potwierdziliśmy naszą pozycję lidera rynku PPK .

– informuje Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI

 

PKO TFI nie zwalnia tempa. Już teraz aktywnie działa i szkoli podmioty z ostatniego etapu wdrażania PPK, który obejmuje sektor finansów publicznych oraz firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników. Bardzo istotne jest, aby nie czekać na rozpoczęcie tego etapu, tylko przygotować się do wdrożenia PPK odpowiednio wcześnie. Przypominamy, że podmioty z sektora finansów publicznych mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 26 marca 2021 roku, a umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 kwietnia 2021 roku. W przypadku najmniejszych firm jest to odpowiednio 23 kwietnia 2021 roku i 10 maja 2021 roku.


Firmy wdrażające PPK z pomocą PKO TFI mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. Podmiot, bez względu na skalę działania, może korzystać z dedykowanego systemu obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników. Towarzystwo oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania PPK, a także obsługę uczestników online (i-fundusze.pl). Klienci PKO Banku Polskiego korzystający z serwisu internetowego iPKO, w którym mogą kompleksowo zarządzać swoim rachunkiem osobistym, kartami i innymi produktami posiadanymi w banku, mogą też na bieżąco śledzić stan konta PPK w ramach usługi Moje aktywa.

Uczestnicy PPK są obsługiwani także w ponad 1000 oddziałach PKO Banku Polskiego. Szeroka grupa przeszkolonych pracowników banku – zarówno z obszaru detalicznego jak i korporacyjnego - to gwarancja sprawnego procesu wdrażania, jak i późniejszej obsługi samych uczestników.

Więcej informacji https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi

PKO TFI jest największym zarządzającym funduszami detalicznymi w Polsce, zarządza środkami powierzonymi przez ponad milion klientów.

 


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk