• Odbierz prezent
PKO TFI: Fundusz transformacji energetycznej
  • PKO TFI we współpracy z PKO Bankiem Polskim uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej
  • Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stabilnych stóp zwrotu w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych

PKO TFI, ściśle współpracując z PKO Bankiem Polskim, uruchomiło nowy, specjalny fundusz - PKO Energii Odnawialnej – fizan. Celem nowego funduszu jest generowanie długookresowych, stosunkowo stabilnych, stóp zwrotu dla jego uczestników w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych aktywów - głównie farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

– To pierwszy w pełni polski komercyjny fundusz infrastrukturalny, którego głównymi inwestycjami będą farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Przez inwestycje wyłącznie w aktywa zlokalizowane w Polsce, chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetyki w naszym kraju. Pierwszym uczestnikiem funduszu będzie PKO Bank Polski, który planuje zainwestować w funduszu docelowo nawet 500 mln zł.

– informuje Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest obecnie często nie tylko tańsza w porównaniu do energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, ale i również przynosi satysfakcjonujące stopy zwrotu dla inwestorów.

Stabilność przychodów funduszu będzie wynikać z wieloletnich kontraktów podpisanych w ramach tzw. aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz kontraktów Power Purchase Agreements (PPA), gwarantujących stałą cenę sprzedaży energii dostarczanej przez farmy i instalacje należące do funduszu. W efekcie fundusz będzie mógł regularnie dzielić się zyskami, w postaci wypłaty dochodów dla uczestników.

- Planujemy w pełni samodzielne inwestycje, ale nie wykluczamy też projektów z innymi podmiotami. PKO TFI jest otwarte na współpracę w formule joint-venture z renomowanymi partnerami branżowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Jako Grupa PKO Banku Polskiego, na podstawie rozmów z naszymi klientami, dostrzegamy, że obecnie główną przeszkodą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. PKO Energii Odnawialnej – fizan jako potencjalny nabywca aktywów związanych z energetyką odnawialną przyczyni się do zmniejszenia tych ograniczeń.

– wyjaśnia dr Sławomir Sklinda, Zarządzający nowym funduszem

Polityka inwestycyjna PKO Energii Odnawialnej – fizan przewiduje nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się również magazyny energii oraz infrastruktura przesyłowa i urządzenia z tym związane.

- Modelowa wielkość pojedynczej inwestycji to około 50MW, aczkolwiek głównym kryterium doboru lokat będzie ich ekonomiczna atrakcyjność. Dopuszczamy projekty większe i mniejsze.

– dodaje dr Sławomir Sklinda

PKO TFI zastrzega, że - z uwagi na fakt, że fundusz ten nie będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a jego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - oferta certyfikatów tego funduszu będzie mogła zostać skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów. Aktualnie PKO TFI oczekuje na rejestrację funduszu we właściwym rejestrze sądowym.

 


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk