Advertisement
  • Odbierz prezent
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ: raport finansowy (2021-04-19 17:35)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 22 oie - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2021-04-19
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZPKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)( numer)
(22) 358-56-00(22) 358-56-01poczta@pkotfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:
PlikOpis


TREŚĆ RAPORTU:

l.p.

imię

nazwisko

zarządzanie lub nadzór

opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

data powołania
JakubPapierskiOsoba nadzorującaAbsolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Doświadczenie zawodowe w latach 90-tych obejmuje pracę w bankach inwestycyjnych i firmach doradczych Creditanstalt Investment Bank i Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research, gdzie zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej.
Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao S.A. jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, gdzie nadzorował bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 roku objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., a od września 2006 roku pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska S.A., a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu. Od 2010 roku wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za bankowość korporacyjna i inwestycyjną w tym Skarb i Dom Maklerski. Członek Komitetu Kredytowego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. W latach 2005-2009 był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi. Członek Rady Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Zasiada w radach nadzorczych: PKO Leasing S.A., PKO BP BANKOWY PTE S.A. oraz KREDOBANK S.A.
2021-04-16


PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTData

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis2021-04-19Krzysztof PaprotaZastępca Dyrektora Departamentu Zgodności
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk