• Odbierz prezent
PKO BP z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r. Zysk netto niższy o 42%

4 listopada największy polski bank PKO BP opublikował wyniki kwartalne. Były one zbliżone do szacunków analityków.

 

4 listopada przed sesją na GPW bank PKO BP opublikował wyniki finansowe za III kwartał. W III kwartale wynik odsetkowy wyniósł 2,44 mld zł wobec 2,66 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 8% rok do roku. Uzyskany wynik odsetkowy był zgodny z oczekiwaniami analityków. Bank poinformował, że wynik odsetkowy odzwierciedla spadek stóp procentowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji natomiast był wyższy o 4% niż przed rokiem. Wyniósł 992 mln zł w porównaniu do 953 mln zł rok wcześniej. Osiągnięty wynik prowizyjny okazał się wyższy o 1,9% od konsensusu analityków na poziomie 973 mln zł.

Bank zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 712 mln zł wobec 1,23 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto PKO BP spadł więc o 42% rdr. Osiągnięty zysk netto był zgodny z konsensusem analityków.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. zysk netto wyniósł 2,02 mld zł i był niższy o 39% niż rok wcześniej.

W III kwartale sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wyniosła 3,4 mld zł, a kredytów hipotecznych 3,1 mld zł.

Notowania: PKO Bank Polski SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk