• Odbierz prezent
PKO BP z lepszymi wynikami kwartalnymi. Bank osiągnął 862 mln zł zysku

Największy polski bank PKO BP przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one lepsze od wyników osiągniętych rok wcześniej, a także od oczekiwań analityków.

 

15 maja przed sesją na GPW, bank PKO BP opublikował wyniki kwartalne. W ujęciu skonsolidowanym wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,46 mld zł wobec 2,21 mld zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Stanowi to wzrost o 11%. Był on wyższy od konsensusu analityków PAP o 0,4%. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 746 mln zł wobec 737 mln zł rok wcześniej. Był wyższy o 1,2% niż rok wcześniej. Był wyższy o 0,4% od oczekiwań analityków. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 1,23 mld zł wobec 1,07 mld zł rok wcześniej.

Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą wyniósł 862 mln zł wobec 757 mln zł w 1 kwartale ubiegłego roku. Był więc wyższy o 14%. Zysk netto przewyższył oczekiwania analityków o 4%.

W raporcie zwrócono uwagę, że na wynik banku wpłynęła poprawa wyniku na działalności biznesowej o 9%. Nie bez znaczenia był wzrost kosztów działania, głównie regulacyjnych, związanych ze wzrostem obciążenia składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o 7%.

Czytaj także: Bank Pekao przedstawia wyniki kwartalne. Wysoka składka obniżyła zysk banku!

9 maja Bank Pekao S.A. opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niestety nie przełożyło się to na zysk netto, który w dużej części został pochłonięty przez obciążenia regulacyjne.   9 maja przed sesją na GPW, B.. Czytaj
Bank Pekao przedstawia wyniki kwartalne. Wysoka składka obniżyła zysk banku!

W 1 kwartale nastąpił wzrost skali działania banku, w wyniku którego suma aktywów osiągnęła poziom blisko 326 mld zł (o 31 mld zł więcej niż rok wcześniej). Finansowanie udzielone klientom wzrosło do 234 mld zł (o 17 mld zł r/r), a depozyty zwiększyły się do 237 mld zł (o 23 mld zł r/r).

W podsumowaniu 1 kwartału zwrócono uwagę na to , że w działalności banku dużą rolę odgrywa aplikacja mobilna IKO, której łączna liczba aktywacji na koniec marca 2019 r. osiągnęła prawie 3,4 mln sztuk. Warto dodać, że w 2019 r. bank PKO świętuje 100-lecie swego powstania.

Na poczatku środowej sesji na GPW akcje banku PKO BP zyskiwały w okolicach 1%.

Czytaj także: PKO BP z wysoką dywidendą i umową na scouting technologiczny

PKO Bank Polski poinformował w poniedziałek 6 maja o wypłacie dywidendy dla swoich akcjonariuszy z zysku osiągniętego przez bank w 2018 r. Jej wartość jest niemal trzykrotnie wyższa niż dywidenda wypłacona w zeszłym roku, z zysku za 2017 r. Oprócz tego, największy polski bank podpisał umowę z firmą .. Czytaj
PKO BP z wysoką dywidendą i umową na scouting technologiczny


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk