• Odbierz prezent
PKO BP bank

5 sierpnia największy polski bank PKO BP opublikował wyniki kwartalne. Były one słabsze niż przed rokiem, jednak przewyższyły oczekiwania analityków.

 

5 sierpnia przed sesją na GPW bank PKO BP opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale wynik odsetkowy pozostał na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniósł 2,53 mld zł wobec 2,54 mld zł przed rokiem. Okazał się wyższy o 1,3% od konsensusu analityków na poziomie 2,5 mld zł. Wynik z prowizji wyniósł 918 mln zł wobec 926 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 1% rok do roku. Okazał się on wyższy o 10% od konsensusu analityków na poziomie 834,7 mln zł. W II kwartale bank PKO BP wypracował zysk netto w wysokości 803 mln zł wobec 1,22 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 34% rok do roku. Okazał się on jednak wyższy o 3,8% od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 773,5 mln zł.

W całym I półroczu wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,24 mld zł wobec 4,99 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 4,9% rdr. Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 4,6% niż przed rokiem i wyniósł 1,9 mld zł wobec 1,81 mld zł rok wcześniej. W I półroczu bank wypracował zysk netto na poziomie 1,31 mld zł wobec 2,08 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi spadek o 37,2% rdr.

Do obniżenia zysku netto w istotnym stopniu przyczyniło się pogorszenie o 182 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

Na początku środowej sesji na GPW kurs akcji PKO BP zyskuje 3%.

 

Notowania: PKO Bank Polski SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk