• Odbierz prezent
PKO BP bank

28 maja bank PKO BP opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Wynik odsetkowy i wynik prowizyjny były wyższe niż przed rokiem. Wzrósł też wolumen kredytów i depozytów.

 

28 maja przed sesją na GPW bank PKO BP opublikował wyniki za I kwartał 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,7 mld zł wobec 2,46 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 10% rok do roku. Był on zgodny z szacunkami analityków. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 886 mln zł wobec 832 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 6% rok do roku. Okazał się wyższy o 13% od konsensusu analityków na poziomie 784,4 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 503 mln zł wobec 862 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi spadek o 42% rok do roku. Okazał się niższy o 5,4% od szacunków analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 531,9 mln zł.

Odpisy w I kwartale wyniosły 692 mln zł. Analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 685,5 mln zł. Bank ujął wpływ koronawirusa na pogorszenie jakości portfela kredytowego w wysokości 228 mln zł, z czego wpływ na wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 206 mln zł.

Bank poinformował, że w wynikach za I kwartał ujął odpis z tytułu utraty wartości posiadanych akcji Banku Pocztowego w wysokości 90 mln zł. Bank uwzględnił w wyniku z operacji finansowych wycenę akcji VISA Inc. w kwocie - 55 mln zł.

Koszty wynikające z orzeczenia TSUE dotyczącego spłaty kredytu przed terminem wyniosły 138 mln zł, a koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 85 mln zł.

W I kwartale wartość kredytów udzielonych klientom wyniosła ok. 253 mld zł i była wyższa o 19 mld zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Depozyty klientów wzrosły do 266 mld zł o 29 mld zł w porównaniu z I kwartałem 2019 r.

Wyniki banku ucieszyły inwestorów. W pierwszej godzinie czwartkowej sesji na GPW kurs akcji PKO BP rośnie o 3,6%.

Notowania: PKO Bank Polski SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PKO/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk