• Odbierz prezent
PKO Bank Polski wśród najatrakcyjniejszych pracodawców

Kolejny raz PKO Bank Polski znalazł się w Top 10 rankingu najatrakcyjniejszych pracodawców według studentów kierunków biznesowych i prawniczych, przygotowanym przez Universum Poland.

PKO Bank Polski od lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingach atrakcyjnych pracodawców Universum, które są przygotowywane na podstawie opinii studentów. Skala biznesu, rozwój nowoczesnych technologii i najwyższe w sektorze bankowym zyski sprawiają, że w Top 10 firm w kategoriach biznes i prawo PKO Bank Polski jest jedynym bankiem komercyjnym. Z badania wynika, że szkolenia, możliwości rozwoju kariery, kreatywne i przyjazne środowisko, to atuty pracy, które młodzi ludzie cenią najbardziej.

Jako technologiczny lider bank umożliwia korzystanie z najnowszych rozwiązań, m.in. technologii chmurowych, uczestnictwo w różnorodnych projektach. Przyjazne i nowoczesne środowisko pracy, autonomiczne i odpowiedzialne zespoły wzmacniają współpracę wewnątrz organizacji, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla klientów. W banku wdrażane są rozwiązania wspierające mobilność pracowników oraz tworzone są przestrzenie sprzyjające kreatywnej pracy. Zgodnie z ideą work-life balance bank oferuje rozbudowany system świadczeń pozapłacowych. Wśród nich jest dodatkowa opieka medyczna, Pracowniczy Program Emerytalny, możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit, w którym każdy pracownik ma możliwość wyboru preferowanych świadczeń dodatkowych przyznanych w ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokie oceny wśród studentów bank zawdzięcza również programom stażowym „Staż na dzień dobry", w których młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie w ramach wybranej ścieżki rozwoju: IT, Cyberbezpieczeństwa, Analityki Danych, Wsparcia Biznesu, czy Sprzedaży.

Badanie Talent Survey, przeprowadzane przez firmę doradczą Universum Global, to największe na świecie tego rodzaju badanie, w którym biorą udział studenci z ponad 60 krajów. W najnowszej polskiej edycji uczestniczyło ponad 16 tys. studentów z 71 uczelni wyższych i 112 kierunków studiów. Respondenci pytani są o preferencje odnośnie swojej kariery zawodowej i oczekiwania względem pracodawców. Na podstawie ich głosów tworzone są rankingi Universum Most Attractive Employers w siedmiu kategoriach: biznes, inżynieria, informatyka, nauki medyczne, nauki ścisłe, nauki humanistyczne oraz prawne.


PKO Bank Polski

Niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego. W 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,03 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 348 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2019 r. miała 4,2 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk